Język hiszpański!!!

W tym roku również zapraszamy na zajęcia języka hiszpańskiego, które będzie prowadził tak jak w zeszłym roku Jesus!

Zajęcia będą odbywały się w piątki i zaczną się od października 2019 r