Projekt "Keep Healthy"

W mijającym tygodniu grupa p. Mileny przygotowała projekt dotyczący zdrowego stylu życia o tytule "Keep Healthy". Zadaniem było przedstawienie sposobów na utrzymanie zdrowej kondycji zarówno psychicznej jak i fizycznej w atrakcyjny sposób. Oczywiście jedynym obowiązującym językiem był język angielski :)