Animal project

Tym razem tematem projektu były zwierzęta (animals /animals/). Zadaniem było stworzenie plakatu dotyczącego ulubionego zwierzęcia, który miał opisywać jego wygląd (description /deskrypszyn/), środowisko życia (habitat /habitat/), pożywienie (food /fud/) oraz miał być ozdobiony rysunkiem bądź też zdjęciem zwierzaka. Zamieszczone zdjęcie przedstawia piękne prace grupy pani Mileny :)