Children's Day

Miniony tydzień w Koali spędziliśmy na świętowaniu Children’s Day, czyli Dnia Dziecka. Oczywiście odbywało się to poprzez tematyczne zajęcia połączone z zabawami w języku angielskim.

Grupy najmłodszych uczniów miały za zadanie pokolorować zabawki zgodnie z instrukcją podawaną ustnie przez lektora. Ćwiczenie to nie tylko pozwalało powtórzyć nazwy kolorów, ale również utrwalić nazwy zabawek, a w niektórych przypadkach również poznać całkiem nowe słownictwo, np. rugby ball [ragbi bol] – piłka do rugby, kangaroo [kangaru] – kangur, jigsaw puzzle [dżigsoł pazl] – układanka, soldier [soldżer] – żołnierz. Kolejnym zadaniem było uzupełnienie karty pracy, na którym zaprezentowane było zdanie „I am ________” [aj em – jestem] swoim imieniem, a następnie „I am a child, I like ____________” [aj em e czajld, aj lajk – jestem dzieckiem, lubię] obrazkiem przedstawiającym rzecz, którą najbardziej dziecko lubi. Ostatnie ćwiczenie zostało poświęcone rozbudzeniu kreatywności uczniów – grupy dostały szablony zakładek do książek, bookmarks [bukmarks], z czterema hasłami „Make a difference” [mejk e difrens] – Zmień coś, „We can change the world” [łi ken czejndż de łorld] – Możemy zmienić świat, „I am the future” [aj em de fjuczer] – Jestem przyszłością, „Celebrate our differences” [selebrejt ałr difrensys] – Świętuj nasze rożnice. Zadanie polegało na ozdobieniu ich według uznania dziecka. Bookmarks były nawiązaniem do późniejszej rozmowy w języku angielskim z lektorem o kolorach, kształtach, przedmiotach znajdujących się lub dorysowanych przez dziecko.

Grupy starsze dostały do opracowania tekst nawiązujący do Children’s Day w Japonii – został on podzielony na fragmenty, które najpierw uczniowie musieli przeczytać na głos, przetłumaczyć na język polski, a finalnie ułożyć w odpowiedniej kolejności. Dodatkowo do tekstu zostały ułożone pytania, na które trzeba było odpowiedzieć pełnym zdaniem w języku angielskim. Kolejnym ćwiczeniem była gra logiczna. Uczniowie otrzymali tabelki wraz ze wskazówkami w języku angielskim, według których trzeba było ją uzupełnić. Jeśli zadanie zostało poprawnie wykonane, można było dowiedzieć się o jakich prezentach z okazji Children’s Day marzy piątka dzieci, jakie prezenty dostały od rodziców, a z kolei jakie od dziadków. Na koniec wyniki pracy trzeba było zapisać pełnym zdaniem.

Jak to zwykle bywa w Koali, tydzień był bardzo intensywny, ale również owocny. Uczniowie nie tylko dobrze się bawili, ale również poznali całkiem nowe słownictwo, "pogimnastykowali" swoje umysły, a także rozbudzili swoją kreatywność.