GUY FAWKES DAY w Koali

5.11.2018r. oficjalnie rozpoczęliśmy cykl lekcji tematycznych w nowym roku szkolnym 2018/2019 zajęciami o zabarwieniu historycznym, czyli Guy Fawkes Day, Guy Fawkes Night albo inaczej Bonfire Night lub Firework Night obchodzonym 5 listopada. Jak można zaobserwować nazw na to święto jest wiele, jednak cel jest ten sam, czyli zabawa :)

Myślą przewodnią jest uczczenie nieudanego zamachu prochowego z 1605r. Rokrocznie Anglicy świętują to wydarzenie poprzez palenie kukły przedstawiającej jednego z zamachowców, Guy'a Fawkes'a oraz poprzez pokaz sztucznych ogni. Parę dni przed wydarzeniem dzieci proszą na ulicy o „penny for the Guy” by za zebrane pieniądze kupić sztuczne ognie.

Jednak, mimo że my na zajęciach nie paliliśmy kukły, nie zbieraliśmy pieniędzy ani nie odpalaliśmy sztucznych ogni, bawiliśmy się całkiem dobrze :) Jak zwykle obowiązywał podział na grupy młodsze i starsze, tak aby poziom zadań był dostosowany do wieku oraz możliwości uczniów.

Na początek grupy młodsze poznały całkiem nowe słownictwo, m.in. fireworks (fajerłorks) – sztuczne ognie, bonfire (bonfajer) – ognisko, day (dej) – dzień, night (najt) – noc, rockets (rokets) – rakiety, guy (gaj) – facet, gunpowder (ganpałder) – proch strzelniczy. Miało ono zastosowanie w licznych zabawach, tj. „Handprint Bonfires” (hendprint bonfajers) – czyli „Ogniska z Dłoni”. Jest to praca plastyczna, podczas której uczniowie odbijają swoje pomalowane farbami dłonie na kartce papieru, tak aby stworzyć płomienie ogniska. Dzieci przećwiczyły tutaj poznane tematyczne słownictwo, kolory oraz słownictwo związane z położeniem (lewo, prawo, góra, dół, pośrodku). Kolejną zabawą było „3D Displays” (3D displejs – pokazy w 3D). Celem tego ćwiczenia było stworzenie na kartce papieru sztucznych ogni, rakiet oraz udekorowanie nocnego nieba według uznania ucznia. Zadanie to pomagało utrwalić poznane słownictwo, a także przypomnieć kolory, kształty, a także słowa służące określeniu położenia. Na koniec, by utrwalić poznaną historię o Guy'u Fawkes'ie, uczniowie wycięli i pokolorowali maski przedstawiające bohaterów historii, a później przy pomocy lektora, odgrywali mini scenki w języku angielskim.

Starsze grupy nigdy nie mają łatwo, ale bawią się równie dobrze, co młodsi uczniowie :) Na początku grupy zapoznały się z historią związaną z wydarzeniami z 1605r. poprzez przeczytanie tekstu w j. angielskim oraz przetłumaczenie go na j. polski w celu ułatwienia sobie kolejnych ćwiczeń, m.in. wybierania prawidłowej odpowiedzi z dwóch podanych, odpowiadania na postawione pytania pełnym zdaniem zarówno pisemnie jak i ustnie, dopasowywania nowego słownictwa do obrazków, oddzielania ciągu liter by stworzyć popularną rymowankę z okazji Bonfire Night oraz układania obrazków przedstawiających historię wg odpowiedniej kolejności i opowiadania jej własnymi słowami w j. angielskim. Na osłodę na koniec uczniowie bawili się w bingo związane z Guy'em Fawkes'em.

Pomimo ciężkiego, historycznego tematu, wszyscy uczniowie bawili się bardzo dobrze poznając całkiem nowe fakty z przeszłości Brytyjczyków i ucząc się całkiem nowego słownictwa :)