VALENTINE'S DAY w KOALI

Jak to bywa rokrocznie w Koali, tak i w tym roku postanowiliśmy świętować Walentynki. 14 lutego obfitował w nowe słownictwo, ciekawe zadania oraz masę śmiechu.

Najmłodsze grupy przypomniały sobie już wcześniej znane słownictwo dotyczące celebrowania tego wyjątkowego dnia oraz poznały całkiem nowe, m.in. heart [hart] – serce, flowers [flałers] – kwiaty, cupid [kjupid] – kupidyn, fourteenth [fourtiiinth] – czternasty, hug [hag] – przytulenie, party [parti] – impreza, letter [leter] – list, cake [kejk] – tort oraz love [lov] – miłość. Kolejnym zadaniem było odnalezienie poznanych słów w wykreślance oraz wpisanie brakujących słów do krzyżówki obrazkowej. Całe słownictwo zostało utrwalone poprzez grę memory, zakreślanie i łączenie odpowiednich słów, które określają podany rysunek, wpisywanie brakujących liter w wyrazie, rebusy matematyczne, a także tworzenie własnej walentynki w języku angielskim dla wybranej osoby.

Starsze grupy miały znaczenie bardziej rozbudowane zadania, które zostały podzielone na trzy stopnie trudności: elementary [elemenczri] – podstawowy, intermediate [intermidjet] – średnio zaawansowany oraz upper intermediate [aper intermidjet] –zaawansowany.

W podstawowym stopniu trudności uczniowie przypominali sobie, a także poznawali słówka takie jak: valentine [valentajn] – walentynka, red rose [red rołs] – czerwona róża, heart [hart] – serce, cupid [kjupid] – kupidyn, dove [dav] – gołąb, arrow [aroł] – strzała, bellflower [belflałer] – dzwonek (kwiat), iris [ajris] – irys (kwiat), daffodil [dafodil] – żonkil, carnation [karnejszyn] – goździk oraz forget-me-not [forget mi not] – niezapominajka. Jako utrwalenie słownictwa uczniowie musieli dopasować konkretne słowo do swojego opisu, wpisywać odpowiednie słowa, które były zastąpione swoim obrazkiem w tekście oraz odpowiedzieć pełnym zdaniem na pytania dotyczące tekstu, uzupełniać wiersze miłosne słowami podanymi w ramce, tak by wiersz nie stracił swojego sensu, uzupełnić wiersz odpowiednimi nazwami poznanych kwiatów oraz uzupełnić przepis na miłość wybranymi przez siebie składnikami.

W średnio zaawansowanym stopniu trudności grupy musiały ułożyć w odpowiedniej kolejności paragrafy dotyczące świętowania Walentynek, tak by powstał spójny tekst, połączyć słowa z ich definicjami, znaleźć idiomy związane z Walentynkami w podanym liście, a potem zdefiniować je po angielsku, uzupełnić wg uznania 16 serduszek podanymi informacjami, np. name [nejm] – imię, number [namber] – liczba, famous person [fejmys person] – znana osoba, a później uzupełnić nimi podany list miłosny. Jako zakończenie grupy rozwiązywały krzyżówkę związaną z Walentynkami.

W zaawansowanym stopniu trudności uczniowie musieli rozwiązać quiz wyboru by dowiedzieć się jak dobrze znają Walentynki oraz legendy związane z tym dniem. Przykładowym pytaniem było: According to one legend, Valentine was a Roman..... [akording tu łan ledżend valentajn łos e roman] – Zgodnie z pewną legendą, Walenty był rzymskim...By sprawdzić czy odpowiedzi były poprawne trzeba było przeczytać tekst znajdujący się po drugiej stronie kartki. Tekst trzeba było oczywiście przeczytać w j. angielskim i przetłumaczyć na j. polski. Następnym zadaniem było ułożenie w odpowiedniej kolejności wersów, tak by powstał wiersz. Na rozluźnienie trzeba było najpierw odpowiedzieć na podane pytania jednym słowem (podpowiedzią była pierwsza litera słowa), a dopiero potem, gdy już były znane wszystkie wyrazy, trzeba było znaleźć je w wykreślance.

Nie próżnowaliśmy, ale też się nie zmęczyliśmy ;) A już niebawem kolejna lekcja tematyczna...