Cennik

przez Super User

Koszt miesięczny w przypadku zajęć odbywających się dwa razy w tygodniu (po 45 min) w grupach:

  • 5-7 osobowych wynosi 230 zł
  • 4 osobowe 250 zł

W cenie są 72 godziny lekcyjne.

 

Koszt miesięczny w przypadku zajęć odbywających się raz w tygodniu  45 min (grupy przedszkolne-maksymalnie 5 osób w grupie)

  • 125 zł

W cenie jest 35 godzin lekcyjnych

Jeżeli dziecko nie uczestniczy w zajęciach z powodu choroby, może tak jak w poprzednich latach odrobić lekcje z inną grupą. Jeżeli zajęcia będą odwołane z powodu wycieczki klasowej lub choroby nauczyciela, będziemy się starali odrobić lekcje w innym terminie.

 

Ilość przewidywanych lekcji w miesiącu*

• zostanie ustalona na początku września (po ustaleniu planu, dostosowanego do planu zajęć w szkole podstawowej oraz gimnazjum w Karpaczu)

 


Koszt zajęć indywidualnych: 

  • 80 zł za 45 minut/osobę
  • 50 zł za 45 minut /osobę/ przy 2 osobach 
  • 100 przygotowanie do matury

Płatności prosimy dokonywać w biurze Koali lub przelewem na konto 83109019260000000122035698 do dnia 10 danego miesiąca z góry za miesiąc nauki.