Cennik

• Jeżeli dziecko nie uczestniczy w zajęciach z powodu choroby, może tak jak w poprzednich latach odrobić lekcje z inną grupą. 

• Jeżeli zajęcia będą odwołane z powodu wycieczki klasowej lub choroby nauczyciela, będziemy się starali odrobić lekcje w innym terminie. 

• Ilość przewidywanych lekcji w miesiącu zostanie ustalona na początku września (po ustaleniu planu, dostosowanego do planu zajęć w Szkole Podstawowej w Karpaczu).

• Płatności prosimy dokonywać w biurze Koali lub przelewem na konto 83109019260000000122035698 do dnia 10 danego miesiąca z góry za miesiąc nauki.