WINTER LESSONS w KOALI

Tym razem postanowiliśmy uczcić w Koali zimę. Cały tydzień 14.01-18.01 rozmawialiśmy o zimie i wszystkich jej charakterystycznych aspektach, a także uzupełnialiśmy różnorodne karty pracy. Oczywiście wszystko było dopasowane do poziomu j. angielskiego danej grupy.

Tak więc zaczęliśmy od najmłodszych grup. Uczniowie otrzymali kartę pracy, na której znajdowały się cztery różne ślady na śniegu pozostawione przez zwierzęta, których podobizny zostały umieszczone na tablicy. Zadaniem grupy było dopasowanie poszczególnych śladów do określonych zwierząt deer (diir – jeleń), bird (berd – ptak), fox (foks – lis) oraz rabbit (rabit – królik). Później nastąpiła zabawa ruchowa, która miała utrwalić poznane słownictwo, a także przypomnieć sobie znaczenia słów small (smol – mały) oraz big (big – duży) – lektor stanął w środku okręgu i demonstrował small steps (smol steps – małe kroki) oraz big steps (big steps – duże kroki) określonych zwierząt, a uczniowie naśladowali i zgadywali o jakim zwierzęciu mowa. Następnie nastąpiło wprowadzenie nowego słownictwa w temacie ubrań, a mianowicie scarf (skarf – szalik), hat (hat – czapka), boots (buuts – buty zimowe), snowsuit (snołsut – kombinezon zimowy), sweater (słeter – sweter), mittens (mitens – rękawiczki z jednym palcem), coat (kołt – płaszcz) oraz gloves (glaws – rękawiczki). By utrwalić poznane słownictwo, grupa grała w memory obrazkowe. Następną czynnością było wpisanie podanego przez lektora koloru w polu uwzględnionym na karcie pracy i narysowanie tego co zostało tam napisane, np. „I wear a _______hat in the winter!” (aj łer e______hat in de łinter – ja noszę ______czapkę w zimie). Grupy przypomniały sobie również części ciała za pomocą układanki, w której to podpisane po angielsku części ciała trzeba było tak ułożyć, by powstał bałwanek.

Tradycyjnie starsze grupy miały więcej pracy, podczas której mogły się wykazać. Uczniowie zaczęli zajęcia od tekstu w j. angielskim, który trzeba było przeczytać, przetłumaczyć na j. polski, a później odpowiedzieć pełnym zdaniem na pytania, które zostały zawarte w tekście. Dzięki temu zadaniu uczniowie przypomnieli sobie zimowe słownictwo, a także poznali całkiem nowe. Jednak to nie koniec pracy na tekście! W kolejnym ćwiczeniu uczniowie musieli uzgodnić czy podane zdania są prawdziwe (true – tru) czy fałszywe (false – fols), a także uzupełnić podane zdania informacjami z tekstu. Jako przypomnienie wszystkim dobrze znanego czasu Present Simple, trzeba było uzupełnić podane zimowe zdania odpowiednią formą czasownika podanego w nawiasie. Na zakończenie uczniowie rozwiązywali zimowe quizy o dwóch stopniach trudności. W pierwszym padały pytania takie jak „What is an igloo made out of?” (łot is en iglu mejd ałt of – Z czego zrobione jest igloo?). Z kolei drugi quiz był w formie zagadek odnoszących się do nazw sportów zimowych napisanych w j. angielskim. Trudnością okazały się nazwy sportów, m.in. luge (lusz – saneczkarstwo).

Jak zwykle uczniowie świetnie się bawili podczas lekcji, a także wiele nauczyli.

Zdjęcia na FB Koali :)